Novinky na škole

Vážení rodiče a přátelé naší školy,

chtěli bychom vás informovat o některých novinkách. 

 

Dokončili jsme modernizaci šaten u tělocvičny, z čehož máme velikou radost.

 

Díky nadačnímu programu Komerční banky jsme získali 100 00 Kč, které nyní úspěšně utrácíme při modernizaci učebny hudební výchovy na 1. stupni. Máme nejen nově upravené a vymalované prostory, ale i nový krásný nábytek a hlavně velké množství úžasných hudebních nástrojů (jako hudební antitalent přiznávám, že některé z nich jsem viděla poprvé v životě a nechápala jsem, k čemu mohou sloužit). Z běžných peněz určených na pomůcky bychom si nic podobného dovolit nemohli.

 

Na druhé straně hned nyní na začátku roku musíme řešit potíže se vzduchotechnikou v kuchyni a jídelně, ale to zvládneme. Obrátili jsme se na město Bruntál jako na našeho zřizovatele, protože nám na konci loňského roku definitivně vypověděl služby školní rozhlas. Čtyřicet pět let fungování je prostě znát. Doufáme, že nám zřizovatel pomůže, protože funkční systém informování prostřednictvím školního rozhlasu je nezbytný nejen pro běžnou denní činnost školy, ale hlavně z hlediska bezpečnosti jako jedna ze základních možností informování všech žáků i zaměstnanců v případě jakéhokoliv ohrožení.

 

Velikou plánovanou investiční akcí je nová podlaha ve velké tělocvičně. Realizace má proběhnout o hlavních prázdninách. Peníze máme přislíbené v našem letošním rozpočtu. Moc se těšíme, protože stávající podlaha už nevyhovuje požadavkům na zdravé sportování.

 

Dále bych vás chtěla informovat, že jsme ukončili práci na tzv. šablonách 2016 a 1. února jsme zahájili šablony 2018. Získáme z nich pro školu zhruba 1 900 000 Kč. Použijeme je na další 2 roky na financování pozice školního speciálního pedagoga, na náklady spojené s pedagogickou intervencí a předmětem speciálně pedagogické péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ale také na 26 doučovacích skupin pro žáky ohrožené školním neúspěchem, 7 čtenářských klubů a 8 klubů zábavné logiky a deskových her a také pro řadu vzdělávacích akcí pro nás pedagogické pracovníky v oboru informačních technologií.

 

Na závěr ještě jedna pozvánka. Nyní se intenzivně chystáme na zápis do 1. ročníku. Připravujeme pro vás den otevřených dveří, nabízíme možnost zúčastnit se vyučování. Je ještě čas, ale moc ráda vás i touto formou zvu k návštěvě školy. Ve čtvrtek 28. 3. můžete zavzpomínat na dětství a posadit se sami do školních lavic. Těšíme se na vás.