Ekotým opět informuje

V předchozím příspěvku Ekotýmu jsme slíbili, že co nejdříve uveřejníme výsledky prosincového auditu. Z náznaků auditorek při závěrečném hodnocení žil Ekotým v naději, že titul obhájí, což se k velké radosti všech zaangažovaných také potvrdilo. EKOTÝM ÚSPĚŠNĚ OBHÁJIL SVŮJ TITUL a smí užívat logo, vlajku i titul Ekoškoly po další dva roky.

 

Auditorky velice kladně hodnotily práci členů v týmu. Vyzdvihly samostatnost týmu a dokonce prohlásily, že takový tým ještě nezažily J. V hodnotící zprávě mimo jiné uvedly, že se škola posunula ve všech oblastech rozpracovaných témat a prostředí školy evokuje své ekologické zaměření na každém kroku. Pozitivně ohodnotily aktivity, kterým se celá škola věnuje – Ukliďme Česko, Obrácený adventní kalendář, sbírka pro Kristýnku, využití přebytků z projektu Mléko do škol apod.

 

Tým dostal tak velkou energii, se kterou se pouští do dalších akcí a projektů. V současné době také mimo jiné připravuje projekt ke Dni Země. Takže, přátelé školy, těšte se!