Anglické divadlo (představení Last wish)

Dne 15. 2. 2019 měli žáci naší školy opět možnost zhlédnout v rámci výuky cizího jazyka divadelní představení v angličtině, které pro ně do Bruntálu přivezlo Divadelní centrum Zlín. Představení s názvem „Last wish“, navštívili žáci 6. – 9. ročníku.

 

I přes pesimisticky znějící název se příběh nesl v humorné rovině. Inspirován byl dílem Jana Wericha a možná proto se nejednalo o humor černý, ale právě naopak: Poslední přání Pana Kinga připravilo jeho potomkům skutečný lingvistický oříšek, s nímž se každý z nich popasoval podle svých schopností a možností. V představení jsme navštívili atraktivní místa, jako např. automobilový závodní okruh či nemocniční jednotku intenzivní péče apod., a postupně jsme přicházeli na to, jak může být sláva nudná a nezáživná a bohatství otupující, a že jediné, co má skutečnou cenu a smysl, jsou dobré rodinné vztahy.

 

V řadě humorných situací jsme spolu s účinkujícími mohli v rozhovorech procvičovat slovní zásobu a fráze, s nimiž se žáci mohou setkat v reálném životě.

 

Představení bylo odehráno z 90% v anglickém jazyce a bylo zaměřeno opět především na časy: present simple, present continuous, past simple, past continuous, present perfect, future tenses.

 

Odezva na anglické představení nejen od žáků, ale i pedagogů, byla velmi pozitivní. Vysoce hodnotíme anglicko-české provedení, vtipnost a edukační i výchovné prvky.

 

Děkujeme Divadelnímu centru Zlín za toto edukativní anglické představení.