Termín zápisu do 1. ročníku stanoven

Termín zápisu do 1. ročníku stanoven

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020 byl stanoven takto:

 

pátek 12. dubna od 14:00 do 17:00

sobota 13. dubna od 8:00 do 11:00

 

 

Od této chvíle budete na našich stránkách nacházet postupně množství informací tak, jak je budeme získávat a upřesňovat, abyste se mohli na zápis v klidu a v pohodě připravit. V současnosti se k informacím dostanete přes rubriku Dokumenty – přijímací řízení (informace k zápisu). V příštím týdnu upravíme hlavní stranu tak, aby byl k zápisu přístup přímo z ní.

 

Najdete tu např. desatero školní zralosti, pozvánky na den otevřených dveří, na besedu s rodiči budoucích prváčků, důležitá legislativní upřesnění, kritéria pro přijetí, ale také údaje o tom, co naše škola novým žákům hodlá nabídnout.

 

Vzhledem k plánované naplněnosti prvních tříd budeme letos schopni přijmout žáky s trvalým bydlištěm mimo náš školský obvod.