První schůzka ekotýmu v roce 2019

První schůzka Ekotýmu v tomto roce byla opravdu akční. „Ekotýmáky“ napadlo, jak využít plastových vršků, které nasbírali žáci z celé školy. A co tedy s plastovými vršky? Začněme od začátku…

 

Na Slovensku v Nemšové se před čtyřmi lety narodila jedna holčička. Rodiče Petronela a Branislav dali holčičce jméno Kristínka. Holčička se narodila předčasně a dostala do vínku více diagnóz, se kterými musí bojovat. Má vrozenou vývojovou vadu mozku, vrozenou vývojovou vadu očí, hypotonii, hypertonii, epilepsii…

 

Aby své tělíčko správně rozhýbala, pomáhají jí mimo jiné pravidelné rehabilitace, které rodiče hradí také z posbíraných vršků. A tak ekotýmáci naložili vršky a donesli (i odvezli) je do MŠ „Mahenka“, kde pracuje příbuzná Kristínky. Návštěva to byla pro mnohé členy našeho týmu dojemná, protože ve školce je mile přivítaly paní učitelky, které je měly na starosti v dobách předškolní docházky.

 

Ekotým dostal občerstvení, a tak se příjemně posilněn vydal na cestu zpět do školy. A to, že nálada byla opravdu výborná, dokazují přiložené fotografie.