Canisterapie – program „Poznej svého psa I.“

Čtvrteční a páteční dopoledne 17. – 18. ledna uskutečnil se na naší škole plánovaný projekt canisterapie.

 

Canisterapií se rozumí kontakt psa a člověka a interakce mezi nimi. Pes svou přítomností dokáže vyvolat u lidí dobrou náladu a úsměv. Ale není to jen dobrá nálada, celkově jde o pozitivní vliv pejsků a součást zážitkové pedagogiky.

 

Naše škola se konkrétně v rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II.“ zapojila do edukativního programu „Poznej svého psa I.“. Do projektu jsme také přizvali Mateřskou školku U Rybníka, která nás v rámci přípravy budoucích prvňáčků na vstup do základní školy pravidelně navštěvuje.

 

Cílem tohoto programu bylo poskytnout žákům neobvyklý, pozitivní a motivující naučný zážitek o tom, jak se máme chovat k pejskům, případně jakým způsobem se mají děti chránit, když narazí na pejska, který by jim mohl ublížit.

 

Celý program byl doplněn o mnoho zajímavých příkladů z praxe, které byly podány dětem zábavnou a vtipnou formou.

 

Dopoledne s pejsky bylo úžasné a děti byly nadšené. Moc děkujeme za návštěvu a těšíme se, že si to někdy zopakujeme.