Srdeční záležitost Martina Rozprýma

 

Po úspěšné realizaci projektu, v němž jsme se za významné podpory Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota spolu s pedagogy zaměřili na pohybově terapeutické vyžití žáků s postižením a jejich integraci mezi ostatní děti, jsme z jedné malé nevyužité místnosti na naší škole vybudovali pro tyto žáky relaxační a rehabilitační místnost.

 

Ve spolupráci s panem Martinem Rozprýmem z Komerční banky v Bruntále jsme zkusili štěstí i letos a znovu se zapojili do programu Nadace Jistota s názvem Srdeční záležitost. Podařilo se, nadace náš projekt podpořila finančním darem ve výši 100.000,- Kč.

 

Tento dar využijeme na dovybavení stávající učebny hudební výchovy o nové prvky tak, aby ji bylo možno nově využít také pro účely dětí s postižením a dětí v rámci inkluze. Pomocí hudby a hry na jednoduché hudební nástroje dochází u těchto dětí k jejich stimulaci a rozvoji a zároveň napomáhá posílení vztahů mezi inkludovanými dětmi a přiřazenými asistenty pedagogů.

 

Dne 23. listopadu došlo k podpisu darovací smlouvy a z rukou Ing. Tomáše Talaše, člena správní rady Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota jsme obdrželi symbolický šek. Náš dík si pak zaslouží zvláště pan Martin Rozprým, který dlouhodobě spolupracuje s naší školou a ze své pozice tento projekt podpořil. Tedy ještě jednou díky za „Srdeční záležitost“ Martina Rozprýma a Komerční banky.

 

Kolektiv Základní školy Bruntál, Jesenická 10