Realizace projektu „Čteme dětem v angličtině – návazný projekt“

Čtení cizojazyčných knih je nejlepší, a i zábavný způsob, jak se zlepšovat v cizím jazyce. Vrývá nám do paměti nová slovíčka a mluvnické tvary tím, jak si je odvozujeme z kontextu. Opakováním jevů a jejich střídáním v textech pak dochází k jejich lepšímu zafixování. Je to efektivní a nejméně náročný způsob, jak se v jazyce učit a zdokonalovat.

 

 

V návaznosti na projekt „Čteme dětem – návazný projekt “ (realizace 2017 z prostředků z rozpočtu Města Bruntál) jsme podpořili v našich žácích nejen obecně chuť číst, ale číst a učit se anglicky. Díky podpoře Města Bruntál jsme mohli doplnit a rozšířit potřebná množství výtisků anglických vzdělávacích programů tak, abychom s nimi mohli efektivně pracovat i v rámci běžné výuky. Obohatili jsme tím výuku anglického jazyka u nás na škole o čtení originálních textů a poslech audiovizuálních kurzů, obsažených v dostupném množství v naší vlastní anglické knihovně.

 

Můžeme konstatovat, že vyučovací hodiny se zjednodušenou četbou děl z edice Oxford Bookworms jsou velice zajímavé a rozhodně splňují náš cíl vzbudit v dětech zájem o anglickou četbu a motivovat je tak k půjčování knih ve školním čtenářském klubíku.

 

Cílem projektu bylo tedy přenesení čtení v anglickém jazyce do běžné výuky i mezi ty žáky, kteří k individuální četbě ve zřízeném klubíku ještě nenašli cestu, a podpořit jejich chuť číst a studovat jazyk touto efektivní a jednoduchou formou.

 

Tato akce byla finančně podpořena Městem Bruntál, děkujeme.