Výstava a edukační program ke stoletému výročí založení republiky

Vernisáž výstavy proběhla dne 2. 11. 2018. Paní ředitelka pronesla slavnostní řeč, paní učitelka Daňková připomněla ve svém proslovu události před sto lety. Krátký kulturní program dokreslil slavnostní atmosféru vernisáže. Všichni žáci i učitelé naší školy se podíleli na přípravě této výstavy, kreslili portréty významných osobností, vynálezů i dobových událostí.  Nejdůležitější dominantou na výstavě jsou 3 velké lipové listy v barvách české trikolóry, na nich jsou nalepeny menší lístečky s podpisy žáků i zaměstnanců naší školy.  Tento nápad se paní učitelce Horákové moc povedl.

V prostorách výstavy jsme předvedli my, žáci VIII.A, edukační program pro ostatní spolu

žáky z naší školy. V programu jsme znázornili výuku před 100 lety. Podle námětu paní učitelky Henčové jsme sepsali dílčí scénáře (Anna Valinová, Nella Zahrádková, Antonie Horvátová, Daniel Dolanský). Hlavní scénáristkou se stala Natálie Bartošíková. Zdůraznili jsme zejména tělesné tresty, zábavu dětí o přestávkách, tehdejší módu a měnu, také skupinové cvičení na spartakiádě (p.uč. Sovadinová). V dobových kostýmech a s dobovými rekvizitami jsme se pomyslně přenesli do doby před sto lety a doufáme, že jsme zpříjemnili dopoledne všem divákům.

Autorky: Martina Drápalová, Emma Ševčíková, Vendula Kosová, třída VIII. A