Preventivní program pro 5. ročník

Dne 21. listopadu 2018 proběhl ve třech paralelních třídách 5. ročníku dvouhodinový preventivní program „Moderní je nekouřit“.

Lektor pan Mgr. Hota svým příjemným vystupováním a vhodnou formou přiblížil dětem nástrahy kouření a požívání dalších návykových látek. Za použití projekce i práce ve skupinkách se žáci aktivně podíleli na tvorbě vlastního pohledu na tuto tematiku.

Celá beseda se nesla v přátelské atmosféře, k čemuž přispěl jak lektor, tak děti, které kladně hodnotily celou akci.