Listopad, listopad …

V listopadu jsme se rozloučili s podzimními tématy v tvoření, zpěvu, ale i v pohybových aktivitách. První polovina měsíce probíhala v duchu podzimu. Počasí nám přálo. Za slunečných dnů jsme podnikali vycházky do okolí a sledovali změny v přírodě. V pracovních i výtvarných činnostech se objevovaly plody podzimu. Vlaštovky jsme si připomněli soutěží „Letecký den“,  kdy si všechny děti vyrobily vlaštovku z papíru a s ní házely tak, aby doletěla co nejdále. Nejlepší letci byli odměněni. Máme sedm oddělení po třiceti dětech, takže si dovedete představit, jak velké to vlaštovčí hejno bylo. 

 

V listopadu nespadlo jen listí ze stromů, ale i sníh, který v nás vyvolal téměř vánoční náladu.

 

Připomněli jsme si význam adventu, ale i ostatní aktivity směřovaly k předvánočnímu času.

 

Mikuláši a čerti na nás začali mrkat z nástěnek, zimní výzdoba oken a prostor školní družiny také evokovala vánoční náladu. Poslední tečkou měsíce byla pěvecká soutěž  „Zpívá celá družina“ , do které se zapojily všechny děti. Prostory školní družiny se rozezněly nástroji a hlavně zpěvem všech těch vánočních písní a koled, které máme všichni rádi.

 

Vánoce jsou už opravdu blízko, takže zpívejme si a radujme se z těch dní, které jim předchází.