Lidové zvyky a tradice ve škole – DUŠIČKY

V dnešní moderní době znají naše děti převážně anglosaský lidový svátek Halloween, v ten den (31.10.) se oblékají do strašidelných kostýmů a z dýní vyřezávají různé příšerky. V Česku však o tento tradiční svátek nejde. Zatímco v Americe a jiných koutech světa slaví Halloween, my – ČEŠI – máme DUŠIČKY, neboli Památku zesnulých, která se připomíná 2. 11. O Dušičkách vzpomínají živí více než jindy na mrtvé, upravují jejich hroby a zapalují za ně, za jejich duše, svíčky. V kostelích se slouží mše, kde se zpívá a čte z Bible.

 

Abychom našim nejmenším přiblížili význam tohoto svátku, připravili si žáci 9. ročníku – pro celý první stupeň a 6. třídy stupně druhého – edukační program Dušičky. Mluvilo se, zpívalo, recitovalo, hrálo, jedlo, prostě vše, co děti baví.

 

Tímto děkujeme deváťákům za jejich vzornou přípravu programu