Jak slavíme narozeniny

Sté výročí vzniku Československa se stalo i pro naši školu vítanou příležitostí uspořádat celou řadu různých akcí a pořádně tyto kulaté narozeniny oslavit. Již před několika týdny se plánování a řízení ujala skupina dobrovolníků z řad pedagogů, kteří navrhli a připravili velmi zajímavý celoškolní projekt.  Už při vymýšlení se ukázalo, jak dokážeme být kreativní. Naplánované aktivity zasáhly všechny třídy všech ročníků a při jejich realizaci jsme se učili, malovali, vystřihovali, kopírovali, tvořili drobné projekty, nacvičovali, prohledávali půdy a domácnosti, abychom do školy donesli co nejvíc památek na sto let existence českého státu.

Přípravy trvaly do pátku 26. října a zahájení a realizaci jednotlivých aktivit jsme umístili do období mezi dvěma českými významnými svátky – 28. říjnem a 17. listopadem.

Po podzimních prázdninách jsme zorganizovali celoškolní výstavu. Vážení rodiče – využijte návštěvy školy a přijďte se na výstavu také podívat – vystavujeme úžasné exponáty, určitě budete nadšeni stejně jako my. Krásnou slavnostní vernisáž této výstavy jsme v pátek 2. 11. spojili s další významnou událostí, s otevřením relaxační místnosti, kterou jsme dokázali zřídit a vybavit díky sponzorskému daru Komerční banky.

 

 

V úterý 6. 11. jsme se přenesli do minulosti díky žákům z VIII. A, kteří se svou třídní učitelkou nacvičili divadelní představení odehrávající se ve škole v době vzniku Československa. Poučili jsme se, pobavili, moc děkujeme. Dívky z osmiček s paní učitelkou TV nacvičily bývalou spartakiádní skladbu Poupata a připravily nám tím další mimořádný zážitek. Na závěr dostali naši žáci otázku, zdali chtějí v minulosti zůstat, nebo se chtějí vrátit do současnosti. Potěšilo nás, že i ti největší vzpurníci a odbojníci dali přednost dnešku a dnešní škole (doufáme, že nejen kvůli mobilům, počítačům, tabletům a podobným vymoženostem).

 

Oslavy a připomínky výročí probíhají i v jednotlivých třídách. Žáci malovali portréty významných osobností, vyráběli lipové listy se svými jmény, ze kterých vznikla červeno modro bílá lipová ratolest, namalovali úžasný komiks o tom, jak Čapkovi pejsek a kočička slavili 28. říjen, připravili módní přehlídku, vařili dobová jídla, psali dopis našim potomkům, tedy dětem, které budou žít v této republice na tomto místě za dalších sto let.

Připomenutí tohoto výročí stálo desítky hodin práce žáků i dospělých, ale výsledek je úžasný.

Milí rodiče, prohlédněte si výzdobu školy, navštivte výstavu, poproste své děti, ať vám povyprávějí, co se v souvislosti se stým výročím republiky ve škole děje, co se dověděly, co zažily. Uvidíte a uslyšíte, že je toho opravdu hodně.