LandArt 2018

Jako každý rok na podzim se sedmé ročníky vydávají tvořit do přírody. V rámci výtvarné a environmentální výchovy jsme v říjnu navštívili městský park a realizovali jsme  krajinné umění neboli landart. Toto umění se vyjadřuje jak malými změnami v přírodě a krajině, tak obrovskými projekty v odlehlých a neobývaných oblastech. Uplatňuje přechod z ateliérů do přírody. Umělci landartu jsou proti komerčnímu umění a mají záporný postoj k výrobě umění, které je v galeriích a muzeích.

 

Žáci se stali přírodními umělci, vyzkoušeli si landart v městském parku, kde tvořili svá díla z listů, větví a různých přírodnin. Každá skupinka žáků tvořila osobité dílo s libovolnou tematikou.