DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ!

Z důvodu havárie bude dne 4. 10. 2018 (čtvrtek) přerušen rozvod tepla a teplé vody. Výuka všech žáků bude probíhat

do 10:40. Poté bude následovat oběd a odchod všech žáků domů.

Ruší se: ranní, odpolední družina, všechny kroužky, doučování, shromáždění delegátů a třídní schůzky.

Třídní schůzky a shromáždění delegátů se přesouvá na 11. 10. 2018 (čtvrtek).

Místa i časy zůstávají stejné.