Talentové zkoušky

Talentové zkoušky se konají:

 

do uměleckých oborů v konzervatořích, např. obor Hudba

do oborů maturitních i s vyučením ze skupiny Umění a užité umění 82, např. obor s maturitou Užitá malba, obor s vyučením Umělecký kovář a zámečník, pasíř

do 4, 6 a 8letých oborů Gymnázium se sportovní přípravou (kromě toho čeká uchazeče a uchazečky povinná jednotná přijímací zkouška).

 

 

Kritéria přijímaček se zveřejní do 31. října 2018

 

O požadavcích na uchazeče, skladbě přijímaček
a hodnocení výsledků rozhoduje ředitel střední školy. Nejpozději do konce října jsou přesné informace uveřejněny na webových stránkách příslušných škol.

 

Přihlášku ke studiu podej  do 30. listopadu 2018

 

Termín pro podání platí pro všechny obory s talentovou zkouškou ve všech školách, tzn. veřejných i soukromých.

Tiskopis dostaneš ve škole nebo si ho stáhni z webu www.msmt.cz.

Můžeš si podat dvě přihlášky, tzn. do dvou škol nebo dvou oborů s talentovou zkouškou.

 

Přijetí a zápis ke studiu oborů s talentovou zkouškou

Pokud u talentové zkoušky uspěješ, pokračuješ dále v přijímacím řízení.

 

Konečné rozhodnutí o výsledcích přijímaček, tj. o přijetí a nepřijetí uchazečů, vydá ředitel školy v období
od 5. do 15. února, v konzervatořích do 10. února.

Seznam přijatých uchazečů se zveřejňuje na školním webu a přímo ve škole. Budeš-li přijat/a, nečekej žádný dopis ze školy.

 

Ode dne zveřejnění musíš nejpozději do 10 pracovních dnů potvrdit svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. Povinnost zápisu platí pro denní formu.  

 

Pokud se nezapíšeš, vzdáváš se své možnosti stát se žákem dané školy.

 

Jestliže uspěješ v dvou školách, máš právo si vybrat jednu z nich a do té lístek podáš.

 

Zapsaný uchazeč již své rozhodnutí nemůže změnit. Výjimkou je situace, kdy byl přijat do druhé školy na základě odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek je mu vrácen po předložení výsledku odvolání a není rozhodující, ve kterém kole řízení úspěšné odvolání proběhlo.

 

Tiskopis zápisového lístku dostaneš ve své základní škole v době podání přihlášky.

  • Platný je pouze originál tiskopisu s příslušnými znaky. Při jeho ztrátě nebo poškození je nutné požádat o vydání duplikátuinstituci, od které žadatel obdržel originál.

 

 

Nevyšlo to?

Když neuspěješ u talentové zkoušky, přijde ti písemné vyrozumění

 

nejpozději do 20. ledna, do 20. února u gymnázií se sportovní přípravou.

 

Tím ale nic nekončí. Jestliže jsi nebyl/a přijat/a do oboru s talentovou zkouškou, máš právo účastnit se přijímacího řízení pro ostatní obory v pozdějším termínu.

Podívej se na jiné možnosti studia, zvol si jiný obor a do 1. března znovu podej dvě přihlášky ke studiu.

 

Zdroj: http://infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-03