Deváťáci poznávají krásy Moravskoslezského kraje

Náš region, náš kraj… První týden školního roku začal pro deváťáky trošku netradičně, a to exkurzí do krásného historického města Opavy. Regionální dějiny jsou součástí výuky ve všech ročnících 2. stupně, nebylo tudíž těžké si vybrat místo, které jsme ještě důkladně neprobádali. A kam že vedly naše kroky? Kdo si myslí, že do Bredy, ten se mýlil! Bezpochyby je to skvost moderní architektury, nás však zajímaly jiné cíle! Mnohokrát jsme slyšeli o Zemském archivu, Slezské univerzitě, Slezském divadle a Slezském zemském muzeu, ale kde se tyto budovy nacházejí, jakou mají historii? Nevíme. Z výčtu budov bychom našli jen muzeum, které už jsme v rámci vzdělávacích exkurzí v 8. ročníku navštívili… Počasí nám vyšlo na jedničku, výborná nálada nechyběla, cesta vlakem byla pro mnohé velkým zážitkem! Učení mimo školu je prostě SUPER!