Přednáška „Úskalí dětského vývoje a dospívání“

Díky našemu zapojení do projektu Nové metody základního vzdělávání  IV (tzv. Šablony 2016)jsme mohli již popáté pro zájemce z řad rodičů zorganizovat přednášku s besedou na některé z důležitých školských témat.

 

 Po setkáních věnovaných volbě povolání, rozvoji čtenářské a finanční gramotnosti žáků jsme se v pondělí 11. 6. sešli s psychologem Mgr. Ondřejem Zatloukalem, abychom společně probrali úskalí dětského psychického vývoje. Velmi zajímavá prezentace a fundovaný výklad s řadou příkladů ze života zaujal všechny přítomné rodiče a pedagogy.

 

Probírali jsme, co je vlastně normální vývoj a norma obecně, jak se u dětí projevuje stres nebo co může být jeho příčinou. Všechny zaujalo povídání o depresích, které se mohou bohužel rozvinout i u dětí, o projevech a nebezpečnosti sebevražedného chování a sebepoškozování.

 

Nebylo to veselé povídání, ale velmi potřebné a přínosné. I takové děti, o jakých jsme mluvili, máme, i podobné potíže a poruchy se u nich objevují. Jsme si jisti, že seznámit se s podobnou problematikou by měl každý rodič a pedagog. Děkujeme Mgr. Zatloukalovi, snad se nám podaří v budoucnu podobnou „psychologickou poradnu“ ještě zorganizovat.