Naše plány…

Vážení rodiče a příznivci naší školy,

 

 

opět se blíží konec dalšího školního roku, takže je nejvyšší čas seznámit vás s našimi plány.

 

Nejdříve léto – zase ho skoro celé prostavíme. Chystáme velikou rekonstrukci všech záchodů a umýváren, které ještě neprošly opravou. Pokud vše dobře dopadne, budeme mít aspoň v tomto ohledu na pár let vystaráno. Vyměníme celou střechu nad druhým stupněm, v dalších třídách necháme udělat nové umyvadlové kouty a budeme malovat, co peníze vystačí. Tady si musím trochu postěžovat – někteří žáci z kategorie ničitelů stačí za rok nově vymalované prostory zcela poničit, takže to skoro vypadá, že by bylo třeba vše malovat každý rok. Ovšem na to by nám ani celý příspěvek na provoz nestačil. Tak nezbývá nic jiného než hlídat a ty „přistižené“ nechat prokazatelně úmyslně poničené zdi a lavice uhradit.

 

Mnohem důležitější jsou připravované změny v oblasti vzdělávání.

 

Otevřeme opět tři první třídy. Počet žáků se o něco sníží, protože letos odejde poslední ročník, v němž máme čtyři třídy. Od září se počet běžných tříd ustálí na čísle 27.

 

Zachováme letošní nabídku zájmových útvarů, ale už nebudeme spolupracovat s jazykovou školou Krokodýl, která zajišťovala kroužky angličtiny pro prváky a druháky. Nemyslete si ale, že hodláme jazykovou gramotnost nějak zanedbávat, právě naopak!

 

Speciálně v angličtině se vše vyvíjí velmi úspěšně, pro příští roky máme dostatek pedagogů schopných angličtinu kvalitně vyučovat (všechny hodiny navštívené školními inspektory letos na jaře dopadly na výbornou), máme vybrané skvělé nové učebnice a pracovní sešity, absolvovali jsme intenzivní kurzy pro práci s heterogenními skupinami žáků, zvládáme přípravu jednotlivců na jazykové zkoušky, velmi úzce spolupracujeme se vzdělávací agenturou Hello z Ostravy. Připravujeme ambiciózní plán, jak výuku angličtiny podpořit, jak se vyprofilovat na školu s rozšířenou výukou cizích jazyků a stát se školicím střediskem.

 

Vytvořili jsme systém rozšířené nabídky angličtiny. Začínáme v první a druhé třídě zájmovým útvarem s našimi pedagogy, pokračujeme nabídkou kurzů s rodilým mluvčím a zřízením nepovinného předmětu pro zájemce v jednotlivých ročnících a přípravou jednotlivců na složení cambridgeských zkoušek.

 

Příští rok bude rokem, kdy tyto změny spustíme. Zvolili jsme takový postup, abychom dali všem zájemcům o rozšíření hodin výuky angličtiny možnost zapojit se, abychom se nezaměřili např. jen na jedinou třídu v ročníku. Je to náročný úkol, ale my říkáme – pojďme do toho.

 

Zatím jsme na začátku, ale na stránkách školy najdete vždy podrobné informace o těch aktivitách, které už získají definitivní podobu.