Rozhodnutí o přijetí ke vzdělání

Základní škola Bruntál, Jesenická 10, zastoupená ředitelkou školy PhDr. Marcelou Žákovou, rozhodla v souladu s ust. 36 a ust. 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění v řízení o žádosti o přijetí ke školnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:

 

Dokument Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání stahujte zde:   

 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání 

 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání – pokračování