Recitační soutěž na 1. stupni

RECITAČNÍ SOUTĚŽ NA 1.STUPNI

Dá se říct, že nejen recitací je člověk živ. Ale žákům na naší škole to prostě jde. Svědčí o tom i početná skupina 51 malých recitátorů, kteří se ve čtvrtek 5. dubna 2018 sešli na školním kole recitační soutěže. Porota ve složení paní zástupkyně Petry Romanské, paní učitelky Martiny Horákové, Michaely Šrubařové, Moniky Zpěvákové a Dagmar Steinerové vybrala tyto nejlepší :

 

  1. kategorie   

 

  1. místo – Klára Šrubařová (I.C)
  2. místo – Natálie Valíčková (I.B)
  3. místo – Terezie Cábová (I.B)

2. kategorie

  1. místo – Erika Slavíková (II.A)
  2. místo – Anděla Tůmová (II.A)
  3. místo – Anna Glombíčková (II.B)

3. kategorie

  1. místo – Kateřina Kaduková (IV.C)
  2. místo – Tadeáš Tisoň (V.B)
  3. místo – Antonín Orság (V.C)

 

Pochvala patří všem soutěžícím za zájem a nadšení pro poezii. Vítězům držíme palce při reprezentaci v oblastním  kole dne 25. dubna 2018 v SVČ Bruntál.