PUTOVÁNÍ ZA KARLEM IV.

Putování za Karlem IV.

Těsně před velikonočními svátky se žáci čtvrtých ročníků prostřednictvím dramatické dílny, výtvarné výchovy, vlastivědy a dalších vyučovacích předmětů vydali po stopách našeho z největších panovníků, který byl právem nazýván Otcem vlasti.

 

Zábavnou formou se dozvídali o jeho životě a díle. Získané vědomosti zúročili jak v matematice, kdy vytvářeli slovní úlohy, tak ve slohových pracích. Hudebně a pohybově ztvárnili život na královském dvoře, malovali portréty Lucemburků. Významné stavby, které dal Karel IV. postavit, vytvářeli ze svých těl. Několikadenní projekt se dětem velice líbil, pracovali s velkým nasazením.

 

Věříme, že si nabyté vědomosti uchovají v paměti co nejdéle.