Notička přála ke Dni učitelů

Notička přála ke Dni učitelů

Ke Dni učitelů popřál flétnový soubor Notička jak současným, tak i bývalým pedagogickým pracovníkům naší školy.

 

S úvodními slovy Anitky Mecové: „Tak jako přišlo jaro, tak jsme přišli i my …“ pogratulovali členové Notičky veselým pásmem jarních písní a říkadel. Místností se rozezněly tóny fléten a zpěv doprovázený orffovými hudebními nástroji. Nechyběla ani krátká dramatizace některých říkadel a básniček, děti předvedly i taneček. Během vystoupení děti dokázaly vykouzlit úsměv na tváři nejedné paní učitelce či panu učiteli.

 

Na závěr svého vystoupení předaly každému keramické růže, které vytvořili žáci keramického kroužku.

 

Veliký potlesk, který zazníval jak v průběhu, tak i na konci vystoupení, svědčí o tom, že se vystoupení dětem velmi povedlo.