Anglické divadlo

Dne 22. – 23. 3. 2018 měli žáci naší školy možnost zhlédnout v rámci výuky anglického jazyka divadelní představení v anglickém jazyce, které pro ně do Bruntálu přivezlo Divadelní centrum Zlín.

 

První představení „A silly bear – O hloupém medvědovi a chytrém farmáři“ bylo určeno pro mladší věkovou kategorii, tedy 3. – 5. ročník. Veselá bulharská pohádka vycházela z jednoduché anekdoty, kde hloupý, hladový medvěd a šikovný farmář vedle sebe hospodaří, výsledky své činnosti každoročně porovnávají, hecují se a soupeří spolu. Samozřejmě vyhrává ten moudřejší a šikovnější.

 

Představení bylo z 50% v anglickém jazyce a bylo zaměřeno zejména na přítomné časy (present simple, present continous), dále na minulý čas sloves can, make, eat, run, catch, help, na číslovky, přídavná jména a jednoduché běžné fráze.

 

Představení s názvem „Jack & Joe“  pak navštívili žáci 6. – 9. ročníku. Příběh vyprávěl o jednovaječných dvojčatech Jackovi a Joeovi. Ze zdánlivě neškodné situace v životě dvou bratrů se před našima očima odehrál vtipný příběh nabitý akcí, ve kterém šlo o záchranu života i se všemi peripetiemi, které s tím mohou souviset. Velké množství divadelních postav představujících a karikujících život v USA dodalo příběhu dynamiku a nečekané zvraty událostí vtáhly mladého diváka přímo do děje.

 

Představení bylo odehráno z 90% v anglickém jazyce a bylo zaměřeno opět především na časy: present simple, present continuous, past simple, past continuous, present perfect, future tenses.

 

Odezvy na obě anglická představení byly nejen od žáků, ale i pedagogů, velmi pozitivní. Vysoce hodnotíme anglicko-české provedení, vtipnost a edukační i výchovné prvky.

 

Už nyní se těšíme na další anglické představení z tvorby Divadelního centra Zlín.

Děkujeme.