Přihláška ke vzdělávání ve střední škole 2017/2018

Vyplnění přihlášky:

  1. ledna 2018– spolu s vysvědčením bude vydávána přihláška na SŠ. Přihláška bude částečně vyplněna (základní údaje, prospěch). Žáci si donesou tvrdou složku na dokumenty.
  • Zákonný zástupce vytvoří kopii této přihlášky SŠ (min. doporučujeme 2x), aby měl druhou přihlášku na SŠ.
  • Vyplníte název a adresu vybraných středních škol, kontakty, termíny, proškrtáte volná pole, podepíšete každou přihlášku (podpis musí být vždy originál).
  • Žák si nechá přihlášku (přihlášky) potvrdit od lékaře (vyžaduje-li to SŠ).
  • Žák si může nechat přihlášku zkontrolovat, zda je dobře vyplněna a až pak doporučujeme zajít pro potvrzení od lékaře.
  • Řádně vyplněnou přihlášku žáci odevzdají ke kontrole 5. února 2018, nejpozději 8. února 2018.
  • Žáci odevzdají přihlášky: 7:30 – 7:55 nebo 13:30– 14:00 kariérnímu poradci, (Mgr. Helena Daňková, 3. podlaží, kabinet chemie a fyziky).
  • Škola přihlášky zkontroluje, zaeviduje, opatří podpisem TU, razítkem školy a podpisem ŘŠ a vrátí žákovi.
  • Zákonný zástupce vyplněnou a potvrzenou přihlášku odešle na SŠ – nejlépe DOPORUČENĚ!!! K přihlášce můžete doložit např. doporučení PPP apod.

Přihláška musí být podaná do 1. března 2018 řediteli SŠ – odešlete s předstihem.

Vzor vyplněné přihláška ZDE