Realizace projektu „Čteme dětem – návazný projekt“

V návaznosti na projekt „Čteme dětem – kniha jako prostředek sociálního začleňování“ (realizace 2016 z prostředků z rozpočtu Města Bruntál) jsme mohli dovybavit z projektu vybudovanou knihovnu o audiovizuální a počítačovou techniku, potřebnou nejen k mimoškolnímu využití žáky po vyučování, ale i během výuky, zejména při výuce cizích jazyků.

Můžeme konstatovat, že zejména u žáků 2. stupně setkala se tato možnost s velkým zájmem a školní knihovna a její audiotechnika je pravidelně využívána.

Knihovna se stala místem setkávání žáků nejen nad knihou, je čile využívána a navštěvována téměř jako klubovna a její prostředí si žáci pochvalují. Cílem projektu bylo přitáhnout žáky ke čtení a musíme říct, že se nám to povedlo, velký úspěch mají zejména audio kurzy angličtiny volně dostupné pro žáky naší školy.