Dne 12. 10. 2017 byli ve volbách do školské rady zvoleni:

Za zákonné zástupce nezletilých žáků

Anna Drápalová

Mgr. Martina Rusnoková

Paní Bc. Miriam Tomečková a Zlata Valíčková se staly náhradnicemi v případě skončení mandátu některého ze dvou členů školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků.

Za pedagogické pracovníky

Mgr. Miluše Helísková

Mgr. Renata Vlčková

Mgr. Helena Daňková a Ing. Marek Jelínek, DiS. se stali náhradníky v případě skončení mandátu některého ze dvou členů školské rady z řad pedagogických pracovníků.

První zasedání nově zvolených členů školské rady se uskuteční do 30 dnů ode dne skončení voleb a svolává jej ředitelka školy.

Všem nově zvoleným členům školské rady blahopřejeme.

Mgr. Renata Vlčková