BEZPEČNĚ VE ŠKOLE I V JEJÍM OKOLÍ

Začátek školního roku je opět tady a s ním i spousta nečekaných nástrah, které mohou potkat v průběhu roku každého z nás. Abychom se jim vyhnuli a žádného z nás nepřekvapily, první školní dny byly opět věnovány ožehavým tématům OČMU (Ochrana člověka za mimořádných událostí).

A jak vypadal ve třídách VIII. A, VIII. B a IX. C jejich projektový den?

Program:

1.      Vycházka – areál školy ZŠ Jesenická 10

– připomenutí Školního řádu

– poučení o bezpečnosti a chování v době školního vyučování                        

2.      Vycházka mimo areál školy

– v průběhu vycházky si žáci společně s TU připomněli pravidla silničního provozu,   základní společenská pravidla

– co dělat v případě dopravní nehody

– důležitá tlf. čísla (158 – POLICIE, 155 – ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA)

3.      Terénní vycházka – Uhlířský vrch

– pravidla chování v přírodě

 (např. zákaz rozdělávání ohně, chození do zakázaných oblastí, apod.)

– první pomoc

– pracovní listy (kvízy)