KAMPAŇ LITTER LESS NA JEDNIČCE STÁLE POKRAČUJE…

 Dne 12. 5. 2014 se naše škola zapojila do mezinárodního projektu LITTER LESS. Celá kampaň byla zaměřena na snižování množství odpadů na naší planetě. Každý rok si tak se žáky připomínáme Světový den životního prostředí – 5. 6., den, který má všem připomenout, že přírodu máme jen jednu, a že je třeba ji chránit a pečovat o ni.

 A co více! Svými ekologickými aktivitami a nadšením jsme získali o rok později mezinárodní titul EKOŠKOLA!

 Nový školní rok je tady! A protože chceme mít okolí školy krásně zelené, rozhodla se třída VIII. A, že paní Přírodě malinko pomůže. Po celé dva dny ( 5. a 6. 9. 2017) stály děti s ručně vyrobenými slogany o ekologii nejen u zelených prostranství školy, ale také u nedalekých panelových domů (známé frekventované místo, kudy si žáci zkracují cestu do školy přes zeleň), aby jak svým spolužákům, tak i kolemjdoucím připomněly základní pravidla chování v přírodě, např. žádné odhazování odpadků mimo tomu určené koše, žádné zkracování cesty do školy přes travnaté plochy, apod.

O tom, že osmácká ekologická aktivita na začátku nového školního roku měla úspěch, není pochyb. Žákům děkovali nejen dospěláci, ale také obyvatelé nedalekých panelových domů, kteří přišli dětem za jejich snahu poděkovat nejen hezkými slovy, ale i sladkostmi.

 

Děkuji své třídě VIII. A za skvěle odvedenou práci, TU Pavlína Daňková.