Dopoledne plné zábavy pro žáky II. B

Předposlední letní den přivítal žáky II.B  spíše podzimní zachmuřenou oblohou a deseti stupni. Naši třídu navštívily dvě velmi příjemné pracovnice Správy toků LČR z Frýdku Místku – paní Pavla Kovalská a Monika Mlčochová. Připravily si pro děti spoustu aktivit spojených s přírodou, její ochranou a správným chováním v ní.

 

Aktivity děti započaly na hřišti, ale později nás nepřízeň počasí vyhnala do prostor školní družiny. A co všechno jsme zvládli?

–       poznávali ryby našich toků

–       určovali keře, stromy listnaté i jehličnaté

–       seznámili se se škůdci lesů

–       přiřazovali k sobě ,,zvířecí rodiny“

–       vyplňovali pracovní listy

Veškeré činnosti měly připraveny názorně a byly proloženy hrami a soutěžemi. Na závěr byly děti odměněny dárečky. Doufejme, že si žáci zapamatovali co nejvíce informací, které dnes zábavnou formou získali. Paní Pavle Kovalské a Monice Mlčochové velice děkujeme.