UČITELÉ PRVNÍHO STUPNĚ

Třídní učitelé prvního až pátého ročníku

1. Stupeň

1. ROČNÍK : TŘÍDY · I. A · I. B · I. C

Mgr. Šárka Klívarová

TŘÍDNÍ UČITELKA I. A

Em@iL: sarka.klivarova@1zsbr.cz
tel.: 552 306 879

Mgr. Marie Ritnošíková

TŘÍDNÍ UČITELKA I. B

Em@iL: marie.ritnosikova@1zsbr.cz
tel.: 552 306 890

Mgr. Iveta Zatloukalová

TŘÍDNÍ UČITELKA I. C

Em@iL: iveta.zatloukalova@1zsbr.cz
tel.: 552 306 883

 

 

2. ROČNÍK : TŘÍDY · II. A · II. B a přípravná třída 1. PT

Mgr. Eva Grenarová

TŘÍDNÍ UČITELKA II. A

Em@iL: eva.grenarova@1zsbr.cz
tel.: 552 306 878

Mgr. Eva Kostrůnková

TŘÍDNÍ UČITELKA II. B

Em@iL: eva.kostrunkova@1zsbr.cz
tel.: 552 306 894

Mgr. Dagmar Steinerová

TŘÍDNÍ UČITELKA I. PT

Em@iL: dagmar.steinerova@1zsbr.cz
tel.: 552 306 879

 

3. ROČNÍK : TŘÍDY · III. A · III. B - třída I. D (1., 5., 6., 9.,)

Mgr. Martina Horáková

TŘÍDNÍ UČITELKA III. A

Em@iL: martina.horakova@1zsbr.cz
tel.: 552 306 890

Mgr. Jitka Pospíšilová

TŘÍDNÍ UČITELKA III. B

Em@iL: jitka.pospisilova@1zsbr.cz
tel.: 552 306 894

Mgr. Pavlína Červenková

TŘÍDNÍ UČITELKA I. D (1., 5., 6., 9.)

Em@iL:  pavlina.cervenkova@1zsbr.cz
tel.: 552 306 880

 

 

4. ROČNÍK : TŘÍDY · IV. A · IV. B

PaedDr. Leoš Hájek

TŘÍDNÍ UČITEL IV. A

Em@iL: leos.hajek@1zsbr.cz
tel.: 552 306 878

Mgr. Jiří Czakan

TŘÍDNÍ UČITEL IV. B

Em@iL: jiri.czakan@1zsbr.cz
tel.: 552 306 891

Em@iL:
tel.:

 

5. ROČNÍK : TŘÍDY · V. A · V. B · V. C

Mgr. Michaela Šrubařová

TŘÍDNÍ UČITELKA V. A

Em@iL: michaela.srubarova@1zsbr.cz
tel.: 552 306 879

Mgr. Radka Šidlíková

TŘÍDNÍ UČITELKA V. B

Em@iL: radka.sidlikova@1zsbr.cz
tel.: 552 306 879

Mgr. Monika Zpěváková

TŘÍDNÍ UČITELKA V. C

Em@iL: monika.zpevakova@1zsbr.cz
tel.: 552 306 890

Netřídní učitelé 1. stupeň

Bc. Šárka Ferenčíková

Em@il: sarka.ferencikova@1zsbr.cz
Telefon: 552 306 878

Mgr. Barbora Puschnerová

Em@il: barbora.puschnerova@1zsbr.cz
Telefon: 552 306 878

Mgr. Veronika Žáková

Em@il: veronika.zakova@1zsbr.cz
Telefon: 552 306 878