UČITELÉ PRVNÍHO STUPNĚ

Třídní učitelé prvního až pátého ročníku

1. Stupeň

1. ROČNÍK : TŘÍDY · I. A · I. B · I. C

Mgr. Michaela Šrubařová

TŘÍDNÍ UČITELKA I. A

Em@iL: michaela.srubarova@1zsbr.cz
tel.: 552 306 890

2. ROČNÍK : TŘÍDY II. A · II. B · II. C

Mgr. Nela Zothová

TŘÍDNÍ UČITELKA I. B

Em@iL: nela.zothova@1zsbr.cz
tel.: 552 306 894

Mgr. Monika Zpěváková

TŘÍDNÍ UČITELKA I. C

Em@iL: monika.zpevakova@1zsbr.cz
tel.: 552 306 879

Mgr. Eva Grenarová

TŘÍDNÍ UČITELKA II. A

Em@iL: eva.grenarova@1zsbr.cz
tel.: 552 306 878

3. ROČNÍK : TŘÍDY III. A · III. B · III. C

Mgr. Šárka Klívarová

TŘÍDNÍ UČITELKA II. B

Em@iL: sarka.klivarova@1zsbr.cz
tel.: 552 306 879

Mgr. Marie Ritnošíková

TŘÍDNÍ UČITELKA II. C

Em@iL: marie.ritnosikova@1zsbr.cz
tel.: 552 306 890

PaedDr. Leoš Hájek

TŘÍDNÍ UČITEL III. A

Em@iL: leos.hajek@1zsbr.cz
tel.: 552 306 878

Mgr. Eva Kostrůnková

TŘÍDNÍ UČITELKA III. B

Em@iL: eva.kostrunkova@1zsbr.cz
tel.: 552 306 894

Mgr. Iveta Zatloukalová

TŘÍDNÍ UČITELKA III. C

Em@iL: iveta.zatloukalova@1zsbr.cz
tel.: 552 306 883

4. ROČNÍK : TŘÍDY IV. A · IV. B · IV. C

Mgr. Jitka Pospíšilová

TŘÍDNÍ UČITELKA IV. A

Em@iL: jitka.pospisilova@1zsbr.cz
tel.: 552 306 894

Mgr. Martina Horáková

TŘÍDNÍ UČITELKA IV. B

Em@iL: martina.horakova@1zsbr.cz
tel.: 552 306 890

Mgr. Radka Šidlíková

TŘÍDNÍ UČITELKA IV. C

Em@iL: radka.sidlikova@1zsbr.cz
tel.: 552 306 890

5. ROČNÍK : TŘÍDY V. A · V. B · V. C

Mgr. Zuzana Tabachová

TŘÍDNÍ UČITELKA V. A

Em@iL: zuzana.tabachova@1zsbr.cz
tel.: 552 306 878

Mgr. Jiří Czakan

TŘÍDNÍ UČITEL V. B

Em@iL: jiri.czakan@1zsbr.cz
tel.: 552 306 891

Mgr. Dagmar Steinerová

TŘÍDNÍ UČITELKA V. C

Em@iL: dagmar.steinerová@1zsbr.cz
tel.: 552 306 879

Mgr. Lucie Javůrková (netřídní učitelka - 1. stupeň)

Em@il: lucie.javurkova@1zsbr.cz
Telefon: 552 306 878