UČITELÉ PRVNÍHO STUPNĚ

Třídní učitelé prvního až pátého ročníku

1. Stupeň

1. ROČNÍK : TŘÍDY · I. A · I. B

Mgr. Šárka Klívarová

TŘÍDNÍ UČITELKA I. A

Em@iL: sarka.klivarova@1zsbr.cz
tel.: 552 306 879

Mgr. Dagmar Steinerova

TŘÍDNÍ UČITELKA I. B

Em@iL: dagmar.steinerova@1zsbr.cz
tel.: 552 306 879

TŘÍDNÍ UČITELKA I. C

Em@iL: 
tel.:

2. ROČNÍK : TŘÍDY · II. A · II. B · II. C

Karolína Bucká

TŘÍDNÍ UČITELKA II. A

Em@iL: karolina.bucka@1zsbr.cz
tel.: 552 306 879

3. ROČNÍK : TŘÍDY III. A · III. B · III. C

Terezie Šrubařová

TŘÍDNÍ UČITELKA II. B

Em@iL: terezie.srubarova@1zsbr.cz
tel.: 552 306 879

Mgr. Monika Zpěváková

TŘÍDNÍ UČITELKA II. C

Em@iL: monika.zpevakova@1zsbr.cz
tel.: 552 306 890

Mgr. Eva Grenarová

TŘÍDNÍ UČITELKA III. A

Em@iL: eva.grenarova@1zsbr.cz
tel.: 552 306 878

Mgr. Jiří Czakan

TŘÍDNÍ UČITEL III. B

Em@iL: jiri.czakan@1zsbr.cz
tel.: 552 306 891

Mgr. Marie Ritnošíková

TŘÍDNÍ UČITELKA III. C

Em@iL: marie.ritnosikova@1zsbr.cz
tel.: 552 306 890

4. ROČNÍK : TŘÍDY IV. A · IV. B · IV. C

PaedDr. Leoš Hájek

TŘÍDNÍ UČITEL IV. A

Em@iL: leos.hajek@1zsbr.cz
tel.: 552 306 878

Mgr. Eva Kostrůnková

TŘÍDNÍ UČITELKA IV. B

Em@iL: eva.kostrunkova@1zsbr.cz
tel.: 552 306 894

Mgr. Iveta Zatloukalová

TŘÍDNÍ UČITELKA IV. C

Em@iL: iveta.zatloukalova@1zsbr.cz
tel.: 552 306 883

5. ROČNÍK : TŘÍDY V. A · V. B · V. C

Mgr. Jitka Pospíšilová

TŘÍDNÍ UČITELKA V. A

Em@iL: jitka.pospisilova@1zsbr.cz
tel.: 552 306 894

Mgr. Martina Horáková

TŘÍDNÍ UČITELKA V. B

Em@iL: martina.horakova@1zsbr.cz
tel.: 552 306 890

Mgr. Radka Šidlíková

TŘÍDNÍ UČITELKA V. C

Em@iL: radka.sidlikova@1zsbr.cz
tel.: 552 306 890

Mgr. Zuzana Tabachová(netřídní učitelka - 1. stupeň)

Em@il: zuzana.tabachova@1zsbr.cz
Telefon: 552 306 878