Pro rodiče

Odklad povinné školní docházky

 

 

 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků!

 

Všechny důležité okolnosti týkající se zahájení povinné školní docházky upravuje zákon č. 561 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění.

 

Při zápisu 12. nebo 13. 4. 2019 vyplníte žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

Hromadné rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte do naší školy bude vyvěšeno ve vitríně před školou a na stránkách školy. Vaše žádost bude vedena pod číselným kódem, který obdržíte v kanceláři školy.

 

Chcete–li, aby Vaše dítě šlo do 1. třídy až za rok, tedy 1. 9. 2020, vyplývají pro Vás ze zákona tyto povinnosti:

  1. Přímo u zápisu je nutné vyplnit žádost o odklad. Její tiskopis bude u zápisu k dispozici.
  2. Současně s žádostí doložte doporučující stanoviskopříslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko- psychologická poradna, speciální pedagogické centrum) a doporučení odborného lékaře (Vašeho dětského lékaře) nebo klinického psychologa (tedy dva dokumenty). 

Na základě žádosti a obou doporučení rozhodne ředitelka školy podle §37 odst. 1 školského zákona o odložení začátku povinné školní docházky do 1. 9. 2020. Toto rozhodnutí obdržíte písemně.

 

Pokud nebudete schopni u zápisu doložit obě doporučení, budeme nuceni postupovat podle správního řádu a řízení do doby dodání potřebných dokumentů přerušit.

 

  • 37 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017, nám také ukládá informovat vás o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění, pokud vašemu dítěti bude odklad udělen. Vaše dítě bude muset navštěvovat mateřskou školu nebo přípravnou třídu základní školy.

 

Zároveň Vás informujeme, že pokud se u Vašeho dítěte objeví určitá školní nezralost až po nástupu do 1. třídy, může ředitelka školy začátek školní docházky odložit dodatečně v průběhu celého 1. pololetí  1.  třídy. To je ovšem velký zásah do života dítěte, a proto je zapotřebí přistupovat k němu velmi opatrně.

                                                               

 PhDr. Marcela Žáková, ředitelka