Školní speciální pedagog

Mgr. Stanislava Zmeškalová, DiS.

Školní speciální pedagog pracuje na celý úvazek. Konzultační hodiny pro rodiče jsou ve čtvrtek od 14:00 do 15:00, ale po vzájemné dohodě se Vám může věnovat i v jiném termínu. Konzultace pro žáky jsou v průběhu celého dne.
Email: spec.ped@1zsbr.cz
telefon: 552 306 893

Od 1. 9. 2017 na naší škole působí Školní speciální pedagog. Jeho činnost ve škole je samostatnou poradenskou činností. Školní poradenské služby jsou definovány vyhláškou  o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních č. 72/2005 Sb. Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřenou na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných i všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Mezi hlavní náplň práce patří:

  • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SPU, nadaní žáci atd..) a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče
  • Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka (práce s osobními údaji)
  • Stanovení individuálního plánu podpory dle obtíží žáka a vyhodnocování účinnosti těchto opatření
  • Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole – koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb na škole.
  • Krátkodobá i dlouhodobá individuální i skupinová práce se žáky
  • Poskytování krizové intervence dítěti, které se ocitne v mimořádně náročné situaci
  • Poskytování konzultací pro žáky, rodiče a pedagogy
  • Konzultace s pracovníky specializovaných poradenských zařízení a dalších odborných pracovišť