Dokumenty školní družiny

Provozní řády a pravidla pro uvolňování

Vnitřní řád školní družiny

pdfikona3

Pravidla uvolňování žáků ze ŠD

pdfikona3

Rozdělení žáků do oddělení ve školní družině

pdfikona3

Přihláška do ŠD 2018/2019

pdfikona3

Stanovení úplaty za školní družinu

pdfikona3

Služby vychovatelek v ŠD - školní rok 2018/2019

pdfikona3