ADAPTAČNÍ POBYT TŘÍD VI. A, VI. B, VI. C

 

Hotel Paramon, krásná jesenická příroda, výborné jídlo, třídy VI. A, VI. B, VI. C se svými třídními učiteli a výchovným týmem, spousta her a legrace… Tak by se dal shrnout do dvou slov ADAPTAČNÍ POBYT, který naše škola uspořádala spolu s finanční podporou Města Bruntál ve dnech 14. – 15. 9. 2023 pro naše nové šesťáčky.

 

Avšak na samotném názvu tolik nezáleží, důležité je, jaká je základní myšlenka adaptačního pobytu, který je výbornou příležitostí, jak hravou a zábavnou formou stmelit nejen nový kolektiv, ale i samotné třídy jednotlivého ročníku. Program „seznamovacího pobytu“ slouží k tomu, aby se noví spolužáci vzájemně poznali mezi sebou a jejich novými třídními učiteli, aby se ve třídě cítili dobře, a aby si v ní každý našel své místo. Pro nás, učitele a výchovný tým, je totiž mnohem snadnější a příjemnější poznat nové žáky v přírodě, při hrách, než se s nimi seznamovat ve školních lavicích. Při přechodu z 1. stupně na stupeň 2. jsou na děti kladeny jiné – často vyšší – nároky a právě adaptační pobyt a s ním i spousta dílčích aktivit (seznamovací a komunikační aktivity, emoční blok, šikana, apod.) jim pomůže se na novém stupni rozkoukat.

 

Jsme si vědomi, že všechny cíle adaptačního pobytu (= dosáhnout vzájemné spolupráce ve skupině, dosáhnout odhalení schopností a dovedností jak jedince, tak skupiny, předcházení sociálně patologickým jevům – šikana, kriminalita, rasismus – aj.) nelze zrealizovat za dvoudenní pobyt. Tuto myšlenku však chceme v dětech neustále probouzet a během dalších školních let i nadále rozvíjet.

 

Vám, rodičům, děkujeme za podporu a spolupráci v této nelehké činnosti.

 

Postřehy žáků:

 

„Na adapťáku bylo skvěle. Nejvíce se mi líbila stezka odvahy, opravdu jsme se báli! Děkuji za něj!“ (Soňa Brhelová)

„Na adapťáku to bylo úžasné. Moc se mi tam líbilo! Našla jsem si nové kamarády. Všichni jsme si to moc užili.“ (Elen Skoupilová)

„Adapťák neměl chybu! Obědy byly dobré, pokoje se daly. Nejvíc super byla bojovka a hra – Formule. Všechy programy byly zábavné a poučné, učitelé byli skvělí.“ (Marek Chelmecký)

„Na adapťáku se mi líbily seznamovací aktivity – hlavně hry se šátky a procházky.“ (Stefanie Kramárová)

„Nejlepší na adapťáku byla stezka odvahy, hry, aktivity. Škoda, že chyběli někteří spolužáci.“ (Vladimír Konečný)

„Všechno bylo SUPER!“ (Tobiáš Miškei)