Halloween ve druhých třídách

V pondělí 31. 10. se to v obou třídách od rána hemžilo strašidelnými maskami a kostýmy. Celé dopoledne se neslo v duchu „halloweenských radovánek“. Žáci plnili zábavné pracovní listy, skládali puzzle dýní, vyráběli dýně i duchy z papíru, četli s porozuměním, spojovali obrázek se slovem i větou, zopakovali si druhy vět a pořadí vět v textu ve skupinové práci, naučili se píseň a zatančili si se strašidly. Nakonec je za celodenní práci čekala sladká odměna.  

Z výuky odcházely děti spokojené a s úsměvem na rtech.