Informace k provozu ŠD od 17. 5. 2021

Provoz ŠD je zajištěn do 17:00 hod.
Školní družinu budou moci opět navštěvovat všechny přihlášené děti prvních až pátých tříd.
Děti, které navštěvují ranní družinu, se testují 1x týdně v ranní družině (pondělí).

 

Rozdělení dětí do oddělení ŠD je stejné, jako na začátku září. Seznamy dětí budou vyvěšeny na nástěnce ve vestibulu ŠD.

• Dagmar Kudličková – vychovatelka 1.oddělení – I. A, II. C – (Ježečci)
• Taťána Vaculíková – vychovatelka 2.oddělení – I. B, II. B (Lištičky)
• Petra Motalová – vychovatelka 3.oddělení – II. A, III. A, II. B (Medvídci)
• Žaneta Strouhalová – vychovatelka 4.oddělení – III. B, III. C, II. B (Rybičky)
• Libuše Šímová – vychovatelka 5.oddělení – IV. A, IV. C (Zajíčci)
• Alena Hlistová – vychovatelka 6. oddělení – IV. B, páté třídy (Tygříci)

 

Provoz školní jídelny:
• I. A, I. B, II. A – 11:00
• II. B, II. C, III. A – 11:20
• III. B, III. C, IV. B – 11:40
• IV. A, IV. C, V. A – 12:00
• V. B, V. C – 12:20

 

Příští týden budou mít děti v družinových deníčcích informace o platbách za ŠD (za duben-červen).
Se svými případnými dotazy se prosím obracejte na svou příslušnou vychovatelku.

 

Stále platí důsledné dodržování hygienických opatření a nošení ochrany úst a nosu ve vnitřních prostorách školy.