INFORMACE K PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY od 12. 4. 2021

• Provoz ve školní družině od pondělí 12. 4. 2021 je zajištěn:

 

ráno od 6:00 do 7:45 hodin
odpoledne do 17:00 hodin

 

• Školní družina bude v provozu pouze pro žáky prvního až čtvrtého ročníku.

 

• Pokud žáci budou navštěvovat ranní družinu, otestují se v družině.

 

• Úplata za ŠD (za měsíc duben) bude úměrně ponížena podle docházky žáka do ŠD.

 

• Děti, které byly v září přihlášeny do ŠD, mohou od 12.4. 2021 automaticky nastoupit do družiny. Vychovatelky se budou řídit odchody uvedené v Přihlášce k zájmovému vzdělávání.

 

• Jakékoli změny v odchodech nebo nepřítomnost ve ŠD je nutné doložit písemně příslušné vychovatelce.

 

• Pokud se rozhodnete, že vaše dítě již tento školní rok nebude navštěvovat školní družinu, je nutné ho odhlásit u příslušné vychovatelky písemnou formou a to nejlépe první den nástupu do školy (12. 4. první skupina, 19. 4. druhá skupina).

 

ODHLÁŠKA Z DRUŽINY si můžete stáhnout ze stránek školy, vyzvednout v družině nebo postačí ručně psaný text na samostatný list papíru (nepsat do družinových deníčků).

 

• Rozdělení dětí do oddělení ŠD:

 

 

1.skupina (od 12. 4. 2021)
I.B – Vaculíková Taťána
II.A – Motalová Petra
III.A – Kudličková Dagmar
III.B – Strouhalová Žaneta
IV.B – Hlistová Alena
IV.C – Šímová Libuše

 

2.skupina (od 19.4. 2021)
I.A – Kudličková Dagmar
II.B – Strouhalová Žaneta
II.C – Hlistová Alena
III.C – Vaculíková Taťána
IV.A – Motalová Petra