Výuka od 2. 11. 2020

Pokud bude od 2. 11. 2020 pokračovat opět výuka na dálku, máme naplánován následující postup.

  1. stupeň

Výuka prostřednictvím Microsoft TEAMS – žáci se přihlásí do svých tříd, potřebují k tomu uživatelské jméno a heslo. Obojí obdrželi nebo obdrží přes ŠKOLU ONLINE. S přihlášením by neměl být problém, na webových stránkách naleznete manuál-návod i instruktážní video. V tomto prostředí se žákům zobrazí výukové materiály, které tam vloží jednotliví učitelé. Pokud bude některý pedagog požadovat odeslání materiálů, zobrazí se tento požadavek u souboru, použijete ikonku odevzdat (v pravém horním rohu).

 

Žáci 5. ročníku budou mít minimálně 1 hodinu online (tj. setkání s učitelem přes internet). V nižších ročnících budou základem domácí práce žáků výukové materiály; online schůzky proběhnou nepovinně podle aktuálních možností a dovedností každé třídy.

 

  1. stupeň

V aplikaci TEAMS bude druhý stupeň pracovat podle pevně daného rozvrhu, který bude obsahovat český jazyk, anglický jazyk, ruský jazyk, matematiku a 2 hodiny týdně ostatních vybraných předmětů (ty budou určeny vždy pro daný týden). Další online hodiny mohou proběhnout pouze po domluvě učitele a dané třídy.

 

Na ostatních materiálech budou žáci samostatně pracovat např. v pauzách mezi online hodinami.

 

Pamatujte! ŠKOLA ONLINE slouží ke komunikaci, TEAMS slouží k výuce.