Sdělení pro rodiče žáků 7.-9. ročníku

Vzhledem k epidemiologické situaci jsou třídní schůzky plánované ve všech třídách těchto ročníků zrušeny, 17. 9. 2020 se tedy nekonají.

O nejbližším možném náhradním termínu budeme včas informovat. Pokud by to bylo nutné, učitelé se na jednotlivé zákonné zástupce obrátí mailem nebo telefonicky. Stejně tak i rodiče, kteří potřebují ve škole cokoliv projednat, mohou volat nebo poslat zprávu, budeme se snažit udržovat kontakty co nejtěsnější, ať máte dostatek informací.

Navštívíte-li školu, dohodněte se předem, ať máte jistotu, že je pedagog ve škole a má prostor k jednání, a vyzbrojte se samozřejmě rouškou.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.