Sdělení o změně výše stravného

Stanovení úplaty za školské služby-školní stravování

 

V souladu s § 123 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji od 1. 9. 2020 výši úplaty za školní stravování tímto způsobem:

 

Kategorie 1      27 Kč

Kategorie 2      29 Kč

Kategorie 3      32 Kč

 

V souladu s Vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, jsou strávníci zařazeni do věkových kategorií na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou následujícího věku:

 

Kategorie 1      7 – 10 let

Kategorie 2     11 – 14 let

Kategorie 3     15 a více let

 

 

 

 

 

V Bruntále 3. 7. 2020                                                   PhDr. Marcela Žáková