INFORMACE KE KORONAVIRU – AKTUALIZOVÁNO 10.3. 2020

NA ZÁKLADĚ NAŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU SE S PLATNOSTÍ OD STŘEDY 11. 3. 2020 RUŠÍ VÝUKA NA ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH, VYŠŠÍCH ODBORNÝCH I VYSOKÝCH ŠKOL. 

 

TOTO NAŘÍZENÍ PLATÍ DO ODVOLÁNÍ, POTRVÁ VŠAK ASI ODHADEM NEJMÉNĚ 14 DNÍ.

—————————————-

 

Vážení rodiče,

 

 

předpokládáme, že někteří z vás pojedou o jarních prázdninách na zahraniční dovolenou.

 

Připomínáme proto některá opatření, která vyplynula z jednání bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje dne 2. š. 2020 a z doporučení k aktuální epidemiologické situaci vydaného Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje v Ostravě.

 

Pokud budete s vašimi dětmi – našimi žáky pobývat v oblastech se zvýšeným výskytem nákazy, po návratu z této oblasti děti do školy z preventivních důvodů neposílejte po dobu 14 dnů a ponechte je v domácí karanténě. Tuto skutečnost nám neprodleně po návratu oznamte, neúčast žáků ve vzdělávání bude omluvena.

 

 

V Bruntále 5. 3. 2020

 

 

 

Vážení rodiče, 
v souladu s doporučeními hygieniků varuji před cestami do „rizikových oblastí“ (lyžování v Itálii o jarních prázdninách…). Doporučuji tyto cesty odložit. 

Podle doporučení hygieniků (pdf soubor pod článkem) je třeba se po návratu z „rizikových oblastí“ při jakémkoliv podezření na nemoc ihned zkontaktovat s hygieniky, v Bruntále tel. č. 554 774 128, a především dodržovat přísnou karanténu. Děti, které by přijely z dovolené v rizikových oblastech nebo přišly do styku s lidmi z těchto oblastí či s lidmi s možností nákazy, by  rozhodně měly projít vyšetřením příp. karanténou. Doba nepřítomnosti při karanténě bude dětem samozřejmě omluvena, náhradní učivo jim můžeme zasílat elektronicky.

 

KORONAVIRUS – DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI