Informace k zápisu do prvních tříd

Vážení zákonní zástupci,

 

od 1. 4. 2020 můžete podávat žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání včetně žádostí o odklad povinné školní docházky. Vzhledem k současné situaci u žádostí o odklad není v tuto chvíli nutné přikládat doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa a doporučení příslušného poradenského zařízení. Tato doporučení doložíte dodatečně.

 

Formy podávání žádostí jsou následující:

 

  • do datové schránky školy
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
  • poštou
  • osobním podáním
  •  

Bližší informace k podávání žádostí jsou na stránkách školy.

 

V případě nejasností nás kontaktujte na adresách: reditel@1zsbr.cz nebo zastupce1@1zsbr.cz.