Třídní schůzky na prvním stupni už první týden v září

Po zkušenostech z minulých let jsme vyhodnotili, že první setkání se zákonnými zástupci žáků prvního stupně bude nejideálnější ihned na začátku nového školního roku 2019/2020. Třídní schůzky rodičů prvňáčků proběhnou hned první den nového školního roku, schůzky rodičů žáků druhého až pátého ročníku ve čtvrtek 5. 9. 2019 v 15:30 v jednotlivých třídách. Třídní učitelé budou zákonné zástupce informovat o organizaci nového školního roku, kroužcích, učebních pomůckách…

 

Děkujeme za pochopení.