Sdělení pro rodiče žáků 5. ročníku

Vážení rodiče,

 

 

ke konci dubna máme v 5. ročníku dokončená kontrolní šetření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a stanovené stupně podpory, víme taky, jak dopadlo přijímací řízení na víceletá gymnázia a kolik žáků přijímáme nově do 6. ročníku. V průběhu příštího týdne budou známy změny, ke kterým dojde od září ve složení třídních kolektivů. Tak jak jste byli informováni na konzultacích, půjde převážně o úpravy, ke kterým musíme přistoupit s ohledem na znění vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Změny budou realizovány v minimálním nutném rozsahu.

 

Pokud byste následně zjistili něco, co by vyžadovalo korekci, obraťte se prosím na svého současného třídního učitele nebo na paní zástupkyni Romanskou.