Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Základní škola Bruntál, Jesenická 10, jejíž činnost vykonává ředitelka školy, rozhodla podle ustanovení § 36, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o přijetí k základnímu vzdělávání, ke dni 1. 9.2019 na základě podaných žádostí o přijetí.

 

 

Žádosti podané dne 12. 4.2019 a 13. 4.2019 prostřednictvím zákonného zástupce o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole Bruntál, Jesenická 10 od 1. 9.2019, se vyhovuje v plném rozsahu.

 

 

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROK 2019/2020