Přednášky z předmětu Finanční gramotnost

Přednášky z předmětu Finanční gramotnost

v rámci spolupráce a návštěvy na SPŠ a OA Bruntál

 

 

Finanční gramotnost se na naší škole vyučuje v 8. ročníku – a aby tato výuka byla pro naše žáky ještě více zajímavá, využili jsme pozvání a obohatili ji prezentacemi výuky předmětu Finanční gramotnost tak, jak ji vyučují na SPŠ a OA v Bruntále. Žáci měli během návštěvy spřátelené školy možnost poznat nejen něco více z látky, kterou i my sami probíráme, ale především se seznámit s prostředím školy, na niž budou moci v příštích letech i oni sami postoupit.

 

Finanční gramotnost má velký význam pro život člověka v dnešní společnosti. Proces finančního vzdělávání směruje k tomu, aby mladá generace porozuměla penězům, spravovala hospodárně své finance a byla schopna se racionálně rozhodovat o využití finančních produktů a služeb – tedy zjednodušeně řečeno vedla zdravý finanční́ život.