Malé komplikace, velká radost

Rada města na svém posledním zasedání schválila opravu podlahy v naší velké tělocvičně. Stávající a opotřebované parkety, na kterých zub času hlodal víc než čtyřicet let, budou nahrazeny zcela novou podlahou – plošně odpruženou podlahou uloženou na dvojitém roštu, odborně řečeno sportovní litou PUR podlahou na systémovém odpruženém dřevěném roštu s vložením tepelné izolace (tzv. systémová podlaha pod názvem Combi Floor).

 

 PUR podlaha na pružném dřevěném roštu disponuje unikátní kombinací bodové a plošné pružnosti, která nabízí maximální komfort a snížení zátěže na pohybový aparát dětí. Rošt je pokládán přímo na hydroizolaci. Tato konstrukce již byla v Bruntále úspěšně použita u opravy podlahy tělocvičny sportovní haly Zeyerova v roce 2018, a to k plné spokojenosti sportovců. A my se těšíme, že i naše nová podlaha bude sloužit stejně bezvadně.

 

 Jelikož součástí opravu bude i výměna potrubí ústředního topení i otopných těles, půjde o akci finančně, časově i organizačně náročnou. Vlastní realizaci očekáváme v období od poloviny června do konce září letošního roku. Samozřejmě dojde k zásahům do organizace výuky tělocviku i do činnosti zájmových útvarů, ale vzhledem k tomu, jak moc získáme, pokud vše dobře dopadne, vnímáme tyto komplikace jako opravdu maličké a rádi se s nimi utkáme. Vyhlídka na novou podlahu nám pomůže vše zvládnout s úsměvem.