Finanční gramotnost – Global Money Week

Být gramotný znamená naučit se číst, psát a počítat. Být gramotný finančně neznamená pouze využívat tyto znalosti i ve světě peněz a finančních produktů, ale je nutná alespoň základní znalost fungování společnosti, jejích zákonů, zvyklostí a pravidel, jež se dotýkají peněz, bank, půjček či úrokových sazeb.

 

Finanční gramotnost se na naší škole vyučuje v 8. ročníku. Význam tohoto předmětu na základních školách stále roste a aby tato výuka byla pro naše žáky zajímavá, obohatili jsme ji o pravidelné přednášky odborníků z finanční praxe. Letos jsme se zapojili i do Světového týdne vzdělávání o penězích a finanční gramotnosti (Global Money Week).

 

V týdnu od 25. do 31. 3. 2019 se v České republice uskuteční Global Money Week, který si klade za cíl zvýšit finanční gramotnost napříč generacemi, prohloubit vnímání funkce peněz v ekonomice, jejich získávání a efektivní hospodaření s nimi. Světový týden vzdělávání o penězích a finanční gramotnosti organizují společnosti EFPA ČR a yourchance, o.p.s. – Tiskovou zprávu o akci naleznete zde.

 

V tomto týdnu budou v zapojených institucích a školách v ČR probíhat akce zaměřené na podporu finančního vzdělávání dětí a mládeže zahrnující přednášky, workshopy, diskuze, interaktivní besedy s odborníky, herní odpoledne, kvízy, besedy v médiích, knihovnách a kavárnách apod. Na naší škole v tu dobu budou probíhat přednášky pana Martina Rozprýma z Komerční banky na téma finanční gramotnosti – “Šetři, uč se, vydělávej”.

 

Věříme, že tato akce bude pro naše žáky a jejich výuku finanční gramotnosti přínosná a odnesou si mnoho důležitých poznatků, neboť problematika osobních financí a rozpočtů je bude provázet celým životem více než jakýkoliv jiný předmět.