Setkání rodičů vycházejících žáků

K tradičním akcím naší školy patří každoroční setkání rodičů vycházejících žáků se zástupci středních škol (dále jen SŠ). Děkujeme všem zúčastněným rodičům, žákům, kolegům, kteří akci podpořili svou účastí a také pomocí při její realizaci. Velké díky patří i naší školní kuchyni za pomoc při přípravě chutného a bohatého občerstvení.

 

 V letošním školním roce rodiče byl zájem ze strany rodičů velmi vysoký. Účast rodičů byla 84 %.  Přítomní rodiče získali potřebné informace týkající se přijímacího řízení na SŠ pro školní rok 2018/2019 (novelizace PŘ od 1. 11. 2018, povinná jednotná přijímací zkouška, formulář přihlášky na SŠ, vypsání přihlášky, termíny odevzdání a zaslání přihlášek na SŠ). Byli poučeni o možnosti zpětného zaslání zápisového lístku na základě přijetí žáka na SŠ
po odvolání a jak jednat v případě ztráty zápisového lístku. Zástupci SŠ rodiče seznámili s nabídkou studijních  i učebních oborů, s podmínkami přijímacího řízení, se Dny otevřených dveří na jednotlivých SŠ i s uplatněním zvolených oborů v praxi s výhledem na získání zaměstnání absolventů.

 

Letos na prezentaci SŠ přijeli zástupci těchto osmnácti středních škol:  Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, Střední odborná škola a ZŠ, Město Albrechtice, Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, Střední odborná škola, Bruntál, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, Střední škola automobilní, Krnov, Střední škola průmyslová, Krnov, Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, Soukromá střední škola podnikatelská, Opava, Střední průmyslová škola stavební, Opava, Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, Střední škola technická, Opava, Střední odborná škola lesnická a strojírenská, Šternberk, Střední umělecká škola varhanářská, Krnov, Střední škola gastronomie a farmářství, Jeseník.

 

O tom, že se akce zdařila, vypovídá i hodnocení ze strany žáků, rodičů a zástupců SŠ.  Dovoluji si některé z nich uvést.  

 

Zúčastnili jsme se s manželem schůzky pro rodiče a děti 9. tříd pro volbu povolání. Schůzku vedla paní učitelka Helena Daňková. Musím za sebe říct, že mě dost překvapilo, kolik složitostí je s vyplněním přihlášky na střední školu. Paní učitelka měla celou schůzku dobře připravenou, kromě podrobného popisu nám rodičům i dost poradila. Potom jsme přešli do jídelny, kde se prezentovaly střední a odborné školy z Bruntálu, Krnova, Opavy, Rýmařova, Jeseníku, Šternberka.  Milé bylo i nachystané občerstvení. Děkujeme za doplnění důležitých informací a příjemnou atmosféru.                                 Vaculíková Taťána s dcerou Jůlií